Monday, January 19, 2009

Demi Matahari..Demi matahari dan sinarnya di pagi hari
Demi bulan apabila ia mengiringi
Demi siang apabila ia menampakkan diri
Demi malam apabila ia menutupi
Demi langit dan seluruh binaannya
Demi bumi dan yang ada di hamparannya
Demi jiwa dan penyempurnaannya

Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan
Beruntunglah bagi yang mensucikannya
Merugilah bagi yang mengotorinya

Allah Subhanallah....
Allah Subhanallah....

No comments: